「 nakameguro 」 一覧

聖地集合

金曜は、月1恒例の経営会議でした。執行役員以上全員参加で、社外の会議室を使って、 ...

2013/08/04